อีเมล์ติดต่อ: globalfood

Frozen Whole Palm Nut (Betel Nut)

Frozen Whole Palm Nut (Betel Nut)    Code Brand Pagking Size 120716 Red Drago 24vacuums x 300g 120845 O-Cha 24vacuums x 300g

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9